شایان برق هرمز نماینده محصولات راما

در حال حاضر این محصولات برای انواع بالاست لامپهای روشنایى و ایگنایتوردر محدوده وسیعی که بخش اعظم نیازهای داخلی کشور را برآورده میسازد ، تولید میگردد و دستیابی به استانداردهای محصول مطابق استانداردهای ملی و بین المللی ، در اولویت برنامه های آن قرار گرفته است. دامنه تولید و طراحی بالاست شامل انواع بالاست لامپهای فلورسنت‌ ، بخار جیوه ، بخار سدیم ، متال هالید ، ترانس هالوژن و ایگنایتورالکترونیکی سوپر ایمپوزد با توان های خروجی گوناگون می باشد.

اکثر این محصولات نشان استاندارد محصول از انجمن الکتروتکنیک آلمان VDE و مارک CE اتحادیه اروپا را دارند.

 

استاندارد های بالاست

استانداردهای ملی : ISIRI 7644-1, ISIRI 7644-2-8, ISIRI 700-2, ISIRI 7644-2-9, ISIRI 5190

استانداردهای بین المللی :IEC61347-1, IEC61347-2-8, IEC 60921, IEC 61347-2-9, IEC 60923

 

استاندارد های ترانس شایان برق هرمز

استاندارهای ملی : ISIRI 6920-1, ISIRI 6920-2-6

استانداردهای بین المللی :IEC 61558-1, IEC 61558-2-6

 

استاندارد های ایگنایتور

استانداردهای ملی : ISIRI 7644-1, ISIRI 7644-2-1, ISIRI 3782

استانداردهای بین المللی :IEC61347-1, IEC61347-2-1, IEC 60927