شایان برق هرمز نماینده محصولات شاهین مفصل

سرکابل حرارتی فشار ضعیف و سرکابل حرارتی فشار متوسط.
سرکابل کلد شیرینک فشار متوسط و سرکابل پلاگ این.
سرکابل حرارتی ۵۲ کلیو ولت و سرکابل فشار قوی.
مفصل رزینی و مفصل حرارتی فشار ضعیف.
مفصل با کیس نهایی رزین و مفصل حرارتی با خروجی ارت.
مفصل حرارتی ۵۲ کیلو ولت و مفصل نواری.
مفصل کلد شیرینک فشار متوسط و مفصل حرارتی فشار متوسط.
مفصل تبدیلی و مفصل فشار قوی.
کابلشو مسی، کابلشو آلومینیومی و کابلشو بیمتال.
کابلشو فول بیمتال،کابلشو پیچی و دوراهه مسی.
دوراهه آلومینیومی، دوراهه پیچی و دوراهه بیمتال.
روکش حرارتی تین وال و روکش های حرارتی چسبدار.
روکش حرارتی باسبار، قطعات حرارتی و اِندکپ حرارتی.
نوار حرارتی باسبار، آنودکپ حرارتی و روکش سیم هوایی.
روکش اسپیرال، کلمپ کابل خود نگهدار و کلمپ آلومینیومی.
کلمپ فول بیمتال، اسپلایس آلومینیومی و اسپلایس مسی.
بست کابل آلوفیکس، سایر بست های کابل و بست کابل پُلی فیکس.
مفصل حرارتی مخابراتی، مفصل فیبر نوری و گرافیت بردار.
عایق بردار و نوارهای برق.