شایان برق هرمز نماینده محصولات سیمکو

کابل های فوق فشار قوی
کابل های فوق فشار قوی دارای رنج ولتاژی ۲۳۰kV الی ۵۰۰kV می باشند.

کابل های فشار قوی
کابل های فشار قوی دارای رنج ولتاژی ۶۳kV الی ۱۳۲kV می باشند. 

کابل های فشار متوسط
کابل های فشار متوسط دارای رنج ولتاژی ۶kV الی ۳۰kV می باشند. 

کابل های فشار ضعیف
کابل های فشار ضعیف دارای رنج ولتاژی کمتر از ۳kV می باشند.

کابل های هوایی
کابل هوایی عمدتا از جنس آلومینیوم می باشند و به دو دسته کابل هوایی با هادی لخت و کابل هوایی با هادی روکش دار تقسیم بندی می شوند.

کابل های کواکسیال
کابل کواکسیال یا کابل هم محور کابل های خاصی برای انتقال سیگنال هستند که در آنها با حفاظت قوی، از تداخل سیگنال جلوگیری می شود. 

کابل های مخابراتی
کابل های مسی مخابراتی برای کاربرد های متفاوتی در حوزه ارتباطات و مخابرات طراحی شده و مورد استفاده قرار می گیرند .

سیم ها
سیم ها از نظر نوع هادی به کار رفته به سه دسته هادی تک لا (H07V-U)، هادی استرند شده (H07V-R) و هادی قابل انعطاف (H07V-K) تقسیم بندی می شوند.